WAi.FM

Sunday, November 15, 2009


Kami telah memperbaharui Sijil Halal, kemas kini fail anda dan berkongsi dengan calon pelanggan anda.

Sijil Halal boleh ditemui di lokasi tersebut, http://www.vemmaasia.com.
Cara untuk melihat Sijil Halal seperti dibawah:
1. News Updates page

2. > English > Member Service > Tools > Vemma Halal Cert.

No comments:

Post a Comment